Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısı
11 Ocak
2020
  • 11 Ocak 2020

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulumuz bugün 11 Ocak 2020 toplanarak İzmir Golf Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurul Cumartesi saat 11 de Best Western Hotel Konak Mithatpaşa Cad. No:128 KONAK/İZMİR adresinde aşağıda belirtilen gündem ile toplanmıştır, çoğunluk sağlanamadığı İçin toplantının 18 Ocak 2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir.

GÜNDEM

1-Açılış ve saygı duruşu,
2-Divan Kurulunun Seçimi
3-Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun başkan tarafından sunulması,
4-Denetim Kurulu Raporunun denetçi tarafından okunması,
5-Yönetim faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı oya sunulması ve ibra edilmesi,
6-Derneğin 2020-2021-2022 yıllarına ait tahmini bütçesinin Yönetim Kurulunca sunulması ve oylanması,
7-Yeni Dönem Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulları Asıl ve yedek üyelerinin seçilmesi,
8-Yeni seçilen Yönetim Kuruluna İzmir Golf Kulübü derneği ve İzmir Golf Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi adına açılmış veya açılacak hesaplar arasında para aktarma yetkisinin verilmesi,
9-İzmir Golf Kulübü Derneği hesaplarından veya nakit olarak İzmir Golf Kulübü Derneği İktisadi İşletmesine borç verilen paraların İzmir Golf Kulübü Derneği İktisadi İşletmesine sermaye olarak sayılması, bu işlemlerin yapılması ve fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin oya sunulması,
10-Dilek ve temenniler,
11-Kapanış


İZMİR GOLF KULÜBÜ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

FACEBOOK

INSTAGRAM